Общи условия

 1. ДЕФИНИЦИИ
  „ПРОДАВАЧ” Е “НЕСТЕКА” ЕООД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН BUNNY-KIDS.COM. ПРОДАВАЧЪТ Е ЛИЦЕТО, С КОЕТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ СКЛЮЧВА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА КОНКРЕТНА СТОКА (АРТИКУЛ) В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

„ПОТРЕБИТЕЛ” E ДЕЕСПОСОБНО ЛИЦЕ, КОЕТО СЕ Е СЪГЛАСИЛО С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЯВАНЕТО И ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН СТОКИ.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” Е ИНТЕРНЕТ САЙТЪТ CBUNNY-KIDS.COM, КОЙТО СЛУЖИ КАТО ВИРТУАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА СТОКИ ЗА ПРОДАЖБА И ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪГЛАСИЕ МЕЖДУ ПРОДАВАЧ И ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА КОНКРЕТНА СТОКА (АРТИКУЛ).

„НЕСТЕКА” Е Еднолично дружество с ограничена отговорност “НЕСТЕКА” ЕООД, ЕИК: 202786454,  СЪС СЕДАЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, р-н Централен, УЛ.КАПИТАН РАЙЧО, 56 – ТЦ Гранд, ет. 1 – магазин Бъни, КОЕТО СЪЗДАВА И ПОДДЪРЖА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПРОДАВА СТОКИ В МАГАЗИНА И ОПРЕДЕЛЯ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРОДАВАТ СТОКИТЕ. „НЕСТЕКА” ЕООД ИМА ПЪЛНИТЕ ПРАВА ЕДНОСТРАННО ДА ПРОМЕНЯ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ САЙТА, КАКТО И НАЧИНИТЕ НА ДОСТЪП ДО НЕГО.

„ПОРЪЧКА” Е НАПРАВЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ КОНКРЕТНА СТОКА (АРТИКУЛ) ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ПОРЪЧКАТА МОЖЕ Е СЪС СТАТУС „ОДОБРЕНА” ОТ МОМЕНТА НА ИЗПРАЩАНЕТО Й ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” Е СКЛЮЧЕНИЯТ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЧРЕЗ НАСТОЯЩИЯ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКА МЕЖДУ ПРОДАВАЧ И ПОТРЕБИТЕЛ.

„КУРИЕР” Е ТЪРГОВЕЦ, КОЙТО ФИЗИЧЕСКИ ДОСТАВЯ ЗАКУПЕНАТА СТОКА ДО ПОСОЧЕН ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ АДРЕС И РАБОТИ ПРИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” СА ЕЛЕКТРОННИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРОДАВАНИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН СТОКИ ПРЕЗ ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, КОИТО МОЖЕ ДА СА ПОМЕСТЕНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, А МОЖЕ И ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ПОТРЕБИТЕЛ.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
  2.1. РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН BUNNY-KIDS.COM Е НАПЪЛНО СВОБОДНО И ДОСТЪПНО ОТ ВСИЧКИ ТОЧКИ НА СВЕТА.

2.2. ЗА ДА СЕ ПАЗАРУВА ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН BUNNY-KIDS.COM, Е НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ С ПАРОЛА И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА (E-MAIL), ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ, ИМЕЙЛ, ТЕЛЕФОН И АДРЕС ЗА ДОСТАВКА. РЕГИСТРИРАНЕТО Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО И СТАВА КАТО СЕ ПОПЪЛНИ ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ. РЕГИСТРИРАНИЯТ КЛИЕНТ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ ВСИЧКИ УСЛУГИ НА МАГАЗИНА.

2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПОСОЧИ E-MAIL И ПАРОЛА, ЛИЧНИ ДАННИ И АДРЕСИ ЗА ДОСТАВКА.

2.4. „НЕСТЕКА” ЕООД Е РЕГИСТРИРАН АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД) И ИМА ПРАВОТО ДА СЪБИРА, ОБРАБОТВА И ПОЛЗВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ С ОГЛЕД НУЖДИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ОПАЗВА В ТАЙНА ТЕЗИ ЛИЧНИ ДАННИ, ДА НЕ ГИ ИЗПОЛЗВА ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ, НИТО ДА ГИ ПРЕДОСТАВЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ОСВЕН АКО ЗЗЛД НЕ ПРЕДПОЛАГА ДРУГО.

2.5. В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН BUNNY-KIDS.COM НА ВСЯКА СТОКА Е ПОСОЧЕНА ЦЕНАТА, ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ЦЕЛЯЩА ПОДПОМАГАНЕТО НА НАПРАВАТА НА ИНФОРМИРАН ИЗБОР ПРИ ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТА.

2.6. ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ НА САЙТА ЦЕНИ СА В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

2.7. НА СТРАНИЦАТА ДОЛУ ВДЯСНО СТОИ БУТОН „КУПИ”. НАТИСКАНЕТО НА ТОЗИ БУТОН ЗАПИСВА ИЗБРАНИЯ ПРОДУКТ ВЪВ ВИРТУАЛНА “ПАЗАРСКА КОШНИЦА” НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОШНИЦАТА СЕ ЗАПАЗВА ЗА 60 МИНУТИ, ДОКАТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ РЕШИ ДА ПРЕМИНЕ КЪМ ПОКУПКА НА СТОКИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА РАЗГЛЕЖДА СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОШНИЦАТА, ДА ДОБАВЯ НОВИ ПРОДУКТИ ИЛИ ДА ПРЕМАХВА ТЕЗИ, КОИТО НЕ ЖЕЛАЕ.

 

 1. ПОРЪЧКА НА СТОКИ
  3.1. ЗА ДА СЕ НАПРАВИ ПОРЪЧКА ДО ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПОСОЧИ:

3.1.1. ВАЛИДЕН АДРЕС НА СВОЯ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА;

3.1.2. ВЯРНО ПОПЪЛНЕН АДРЕС ЗА ДОСТАВКА НА СТОКАТА И ФАКТУРИРАНЕ;

3.1.3. ВЯРНО ПОПЪЛНЕНИ ДАННИ ЗА КОНТАКТ– ДВЕ ИМЕНА, ТЕЛЕФОН.

3.2. ПОРЪЧКАТА СЕ АКТИВИРА, Т.Е. ЗАЯВЯВА СЕ ДО ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ЧРЕЗ НАТИСКАНЕ НА БУТОНА „ПОРЪЧАЙ”, КОЙТО СЕ ПОЯВЯВА, СЛЕД КАТО ПЪРВО Е ИЗБРАН ПОНЕ ЕДИН ПРОДУКТ ЧРЕЗ БУТОНА „КУПИ”.

3.3. ПРИ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПОЛУЧАВА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ НЕГО ИМЕЙЛ АДРЕС, КАТО В ПОТВЪРЖДЕНИЕТО СЕ ПОСОЧВА НОМЕРЪТ НА ПОРЪЧКАТА, ДАТАТА И ЧАСЪТ, В КОЙТО Е НАПРАВЕНА ПОРЪЧКАТА.

3.4. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОРЪЧАНАТА СТОКА (КОНКРЕТЕН МОДЕЛ) НЕ Е В НАЛИЧНОСТ, КОНСУЛТАНТ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА УВЕДОМЯВА ПОТРЕБИТЕЛЯ. АКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ СЕ СЪГЛАСИ ПОРЪЧКАТА ДА СЕ ОТНЕСЕ ЗА ДРУГА СТОКА (АНАЛОГИЧЕН МОДЕЛ), ПОРЪЧКАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА ИЛИ АНУЛИРАНА.

3.5. ПОРЪЧКИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН CARNIVALKIDS.COM СЕ ПРИЕМАТ 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО, 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА.

3.5.1. РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КОНСУЛТАНТИТЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН BUNNY-KIDS.COM Е ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК, ОТ 8:30 ДО 17:30 ЧАСА. ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПРОДУКТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ В РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА МАГАЗИНА.

3.5.2. ВСИЧКИ ПОРЪЧКИ, НАПРАВЕНИ ДО 16:00 Ч., СЕ ОБРАБОТВАТ И ИЗПРАЩАТ НА СЪЩИЯ ДЕН.

3.5.3. ВСИЧКИ ПОРЪЧКИ, НАПРАВЕНИ СЛЕД 16:00 Ч., ОБИКНОВЕНО СЕ ОБРАБОТВАТ НА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН.

3.6. ПОРЪЧКИ, ПОЛУЧЕНИ БЕЗ КОРЕКТНИ ДАННИ НА КУПУВАЧА (ПОТРЕБИТЕЛЯ) ИЛИ ЛИПСВАЩИ ТАКИВА, СЕ ПОСТАВЯТ ПОД СТАТУС „ИЗЧАКВАЩА“ ДО ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНИЯ НАБОР ОТ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА, БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМО ДА УПОМЕНАВА ПРИЧИНИ ЗА ОТКАЗА.

3.8. ОТКАЗ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО ПИСМО (ИМЕЙЛ) ДО ПОСОЧЕНИЯ В САЙТА ИМЕЙЛ: OFFICE@BUNNY-KIDS.COM. ЗА ДА Е ВАЛИДЕН ОТКАЗЪТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИ: ДВЕТЕ СИ ИМЕНА, С КОИТО Е РЕГИСТРИРАН В САЙТА,  ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СИ ИМЕ В САЙТА BUNNY-KIDS.COM, ЦЕНАТА НА ПОРЪЧКАТА, КАКТО И НОМЕРА НА НАПРАВЕНАТА ПОРЪЧКА.

 1. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ
  4.1. СЛЕД КАТО В BUNNY-KIDS.COM ПОСТЪПИ ПОРЪЧКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, АВТОМАТИЗИРАНАТА СИСТЕМА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН УВЕДОМЯВА ПОТРЕБИТЕЛЯ С ИМЕЙЛ ЗА УСПЕШНО ПРИЕТАТА ПОРЪЧКА.

4.2. ДОСТАВКА СЕ ПРАВИ САМО НА УСПЕШНО ПРИЕТИ ПОРЪЧКИ. 

4.3. ДОСТАВКАТА НА ПОРЪЧАНА СТОКА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА В НЕДЕЛЯ И В ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ.

4.3.1. ОБИКНОВЕНА ДОСТАВКА – В СРОК ДО 4 (ЧЕТИРИ) РАБОТНИ ДНИ ОТ МОМЕНТА НА ПОТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА.

4.4. ПРОДАВАЧИТЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДОСТАВКИ КУРИЕРСКА ФИРМА “СПИДИ” АД (SPEEDY), КАТО ОБИЧАЙНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ДОСТАВКА СА ОТ 9.00 ДО 17.30 ЧАСА.

4.5. ДОСТАВКАТА СЕ ИЗВЪРШВА ДО ТОЧНО ПОСОЧЕН ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ АДРЕС (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЖИЛИЩЕН ИЛИ СЛУЖЕБЕН).

4.6. ЦЕНИТЕ ЗА ДОСТАВКА СА ОПИСАНИ В ГРАФА „КАKВА Е ЦЕНАТА НА ДОСТАВКА“ В СЕКЦИЯ “ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ” НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

4.7. АКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ ОСИГУРИ ДОСТЪП И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС В ПОСОЧЕНИЯ СРОК, ПРОДАВАЧЪТ СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ИЗПЪЛНИ ЗАЯВЕНАТА ДОСТАВКА.

 

 1. ПЛАЩАНЕ
  5.1. ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПОРЪЧАНАТА СТОКА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПО НЯКОЛКО НАЧИНА, КАТО НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗБРАНИЯ НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, СУМАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ Е ЕДНА И СЪЩА И НЕ СЕ НАЧИСЛЯВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПЛАЩАНЕТО.

5.1.1. С „ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД” – ПЛАЩАНЕ В БРОЙ НА КУРИЕРА ПРИ ДОСТАВКАТА;

5.1.2. ЧРЕЗ БАНКОВ ПРЕВОД

 

 1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ
  6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН СТОКА В РАМКИТЕ НА 14 РАБОТНИ ДНИ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА.

6.2. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ И ПРЕД КУРИЕРА ПРИ ДОСТАВЯНЕ НА СТОКАТА, АКО СТОКАТА Е ДОСТАВЕНА СЛЕД СРОКА ПО ПРИЧИНИ, КОИТО СА ИЗВЪН ПОТРЕБИТЕЛЯ И НЕ СЕ ДЪЛЖАТ НА НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

6.3. ПРИ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ВЪРНЕ ЗАКУПЕНАТА СТОКА В НЕ НАРУШЕН ТЪРГОВСКИ ВИД И СЪС ЗАПАЗЕН ЕТИКЕТ.

6.4. ПРИ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА, АКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПЛАТИЛ СТОКАТА, МУ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ИЗЦЯЛО ПЛАТЕНАТА СУМА ПО ПОСОЧЕНА ОТ НЕГО БАНКОВА СМЕТКА/ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД В СРОК ДО 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ ДНИ ОТ УПРАЖНЯВАНЕТО ПО ИМЕЙЛ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. СУМИ НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ, ДОКАТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ ВЪРНЕ СТОКАТА. АКО СТОКАТА НЕ БЪДЕ ВЪРНАТА В СРОКА ПО ИЗРЕЧЕНИЕ ПЪРВО, ОТКАЗЪТ ОТ ДОГОВОРА НЕ ПРОИЗВЕЖДА ДЕЙСТВИЕ.

6.5. ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА В СЛУЧAИТЕ, КОГАТО СТОКАТА Е ПЛАТЕНА, НЕ МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНИ ЗА БАНСКИ КОСТЮМИ И БЕЛЬО.

6.6. РЕКЛАМАЦИЯ СЕ ПРАВИ, КОГАТО ЗАКУПЕНАТА СТОКА НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ДОГОВОРЕНОТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА. НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО В ДОГОВОРЕНОТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗРАЗЯВА В:

 КОНСТАТИРАНИ ЛИПСИ;
 ДЕФЕКТ НА СТОКАТА;
 НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЯВЕНИЯ РАЗМЕР;
 НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЯВЕНАТА ТЪРГОВСКА МАРКА.
 
6.7. РЕКЛАМАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЯВИ ПРЕД „НЕСТЕКА” ЕООД НА ПОСОЧЕНИЯТ ИМЕЙЛ OFFICE@BUNNY-KIDS.COM, КАКТО И НА ТЕЛ 0887222482, ИЛИ ОНЛАЙН СИСТЕМАТА ЗА ЗАПИТВАНИЯ НА САЙТА КАТО ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ВЪРНЕ СТОКАТА В СРОК ОТ 7 РАБОТНИ ДНИ.

6.8. ПРИ РЕКЛАМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ЗАМЯНА НА КОНКРЕТНИЯ АРТИКУЛ ЗА СЪЩИЯ БЕЗ ДЕФЕКТИ ИЛИ В ДРУГ РАЗМЕР, ИЛИ ДРУГ ЦВЯТ, ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА СРЕЩУ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНАТА СУМА. КОНСУЛТАНТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗАМЯНАТА НА АРТИКУЛА ДА Е СЪС СЪВСЕМ ДРУГ АРТИКУЛ ПРИ ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ– ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДОПЛАЩА, АКО ДРУГИЯТ АРТИКУЛ Е ПО-СКЪП, ИЛИ СЕ ПРЕДЛАГАТ ДВА АРТИКУЛА ЗА СЪЩАТА ЦЕНА. ИЗБОР НА ЗАМЯНА С АРТИКУЛИ НА ПО-НИСКА ЦЕНА НЕ СЕ ПРИЕМА.

6.9. ВРЪЩАНЕТО НА СТОКАТА ПРИ РЕКЛАМАЦИЯ, В СЛУЧАИТЕ ИЗВЪН ФАБРИЧЕН ДЕФЕКТ ИЛИ ПОВРЕДИ ПРИ ТРАНСПОРТА, СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

ЗАПАЗЕН ДОБЪР ТЪРГОВСКИ ВИД (СТОКАТА НЕ Е СКЪСАНА, НАДРАСКАНА, НОСЕНА, ПРАНА, ГЛАДЕНА).
НЕ СА НАЛИЦЕ ПОВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА.
ЗАПАЗЕНА ОРИГИНАЛНА ОПАКОВКА И ЕТИКЕТ.

6.10. ВРЪЩАНЕТО НА СТОКА, БИЛО ПРИ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА, БИЛО ПРИ РЕКЛАМАЦИЯ, МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ПО НАЧИНА И НА АДРЕСА НА ФИРМАТА, ПОСОЧЕНИ ВЪРХУ ПРОТОКОЛА ЗА ВРЪЩАНЕ, КАКТО И ПРИДРУЖЕНА С ПРИЛОЖЕНИЯ В ПОРЪЧКАТА КАСОВ БОН.

6.11. ПРИ ЗАМЯНА НА СТОКИ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ СА ЗА СМЕТКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И В ДВЕТЕ ПОСОКИ, ОСВЕН АКО ЗАМЯНАТА СЕ Е НАЛОЖИЛА ПО ВИНА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ИЛИ НА ПРОДАВАЧА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛИЕНТЪТ ЖЕЛАЕ ДА ЗАМЕНИ ИЛИ ВЪРНЕ ПРОДУКТ, ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ С ИЗБРАНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ  КУРИЕРСКА ФИРМА.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
  7.1. ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКУВАНА В САЙТА BUNNY-KIDS.COM, Е СОБСТВЕНОСТ НА „НЕСТЕКА” ЕООД, В Т.Ч. СНИМКИ И ОПИСАНИЯ НА АРТИКУЛИ. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН ДАВА ПРАВО НА СОБСТВЕНИЦИ НА ДРУГИ САЙТОВЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ ДА ПУБЛИКУВАТ ВРЪЗКИ КЪМ ОНЛАЙН МАГАЗИН BUNNY-KIDS.COM

7.2. ЗАБРАНЯВА СЕ КОПИРАНЕТО НА ТЕКСТОВЕ ОТ BUNNY-KIDS.COM И ПОСТАВЯНЕТО ИМ В ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ И ОНЛАЙН МАГАЗИНИ БЕЗ ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ НА ”НЕСТЕКА” ЕООД ИЛИ ДА СЕ ЦИТИРА ИЗТОЧНИКА, КАТО СЕ ПОСТАВИ СЛЕДНИЯТ ТЕКСТ: „ИЗТОЧНИК: ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ДЕТСКИ ДРЕХИ BUNNY-KIDS.COM”, КАТО “ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ДЕТСКИ ДРЕХИ BUNNY-KIDS.COM” СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЛИНК КЪМ HTTP://BUNNY-KIDS.COM.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ
  8.1. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ НА СТОКАТА, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КАКТО И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ, НОСИ ПРОДАВАЧA НА СТОКАТА. 

8.2. „НЕСТЕКА” ЕООД НЕ НОСИ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА, АКО ТАКОВА ЛИЦЕ СМЕТНЕ, ЧЕ ПУБЛИКУВАНА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ИНФОРМАЦИЯ НАРУШАВА НЕЧИИ АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ;  БРОШУРИ И ИЗВЕСТИЯ
  9.1. КОГАТО ПОТРЕБИТЕЛ СЕ РЕГИСТРИРА В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КАТО СЪЗДАДЕ ПРОФИЛ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ТОЙ СЕ СЪГЛАСЯВА/НЕ СЕ СЪГЛАСЯВА ДА ПОЛУЧАВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СИ ПОЩА БРОШУРИ И/ИЛИ ИЗВЕСТИЯ ОТ „НЕСТЕКА” ЕООД, КАКТО И ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ ДА БЪДАТ СЪБИРАНИ ИЛИ ОБРАБОТВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗЗЛД.

9.2. КАРТОВИ ДАННИ И ДАННИ ПО АВТЕНТИФИКАЦИЯ НА БАНКОВИ КАРТИ И ПЛАЩАНИЯ НЕ СА ДОСТЪПНИ ЗА “НЕСТЕКА” ЕООД КАТО ТЪРГОВЕЦ. ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ДАННИ ИМА САМО И ЕДИНСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА.

9.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА БРОШУРИ И/ИЛИ ИЗВЕСТИЯ НА ЕЛЕКТРОННАТА СИ ПОЩА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ:

9.3.1. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНО НАПРАВЕНАТА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА ЗА ОТПИСВАНЕ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА ВЪВ ВСЯКА БРОШУРА И/ИЛИ ИЗВЕСТИЕ.

9.3.2. ЧРЕЗ СВЪРЗВАНЕ С „НЕСТЕКА” ЕООД НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ OFFICE@BUNNY-KIDS.COM С ИЗРИЧНО ИСКАНЕ ЗА НЕПОЛУЧАВАНЕ НА БРОШУРИ И/ИЛИ ИЗВЕСТИЯ.

9.4. „НЕСТЕКА” ЕООД СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ИЗБИРА КЪМ КОГО ДА ИЗПРАЩА БРОШУРИ И/ИЛИ ИЗВЕСТИЯ, КАКТО И ДА ПРЕМАХНЕ ОТ СВОЯТА БАЗА ДАННИ ПОТРЕБИТЕЛ, КОЙТО Е ДАЛ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ДА ПОЛУЧАВА БРОШУРИ И/ИЛИ ИЗВЕСТИЯ.

9.5. „НЕСТЕКА” ЕООД ВКЛЮЧВА В БРОШУРИТЕ И/ИЛИ ИЗВЕСТИЯТА САМО РЕКЛАМНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНАСЯЩА СЕ ДО ПРОДАВАНИ В МАГАЗИНА СТОКИ.

 

 1. ОБРАТНА ВРЪЗКА
  10.1. ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВИ ОБРАТНА ВРЪЗКА С „НЕСТЕКА” ЕООД, ЗА ДА ПОСТАВЯ ВЪПРОСИ, ДА ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДА ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ. ОСВЕН НА ПОСОЧЕНИТЕ ИМЕЙЛ АДРЕСИ, ВРЪЗКА МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ НА СЛЕДНИЯ ТЕЛЕФОН  0887 222 482.

10.2. „НЕСТЕКА” ЕООД Е АДМИНИСТРАТОР НА ИНТЕРНЕТ САЙТА И СЪОТВЕТНО НА ПОЛЕТО ЗА МНЕНИЯ И ОБСЪЖДАНИЯ, КАТО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТАЗИ ФУНКЦИЯ МОЖЕ ДА ПРЕМАХНЕ ВСЯКАКВИ НЕЦЕНЗУРНИ И ОБИДНИ КВАЛИФИКАЦИИ, НАРУШАВАЩИ МОРАЛА И ДОБРИЯ ТОН.